POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Centrul de Limbi Străine Bragadiru

GDS LEARNING CENTER SRL

  • Strada Speranței nr. 8, Bragadiru, 077025
  • 0732.417.044
  • gdslearningcenter@yahoo.com
  • CUI: 39462072
  • J23/2624/2018

GDS Learning Center, conform Regulamentului 679/2016 UE, este Operator de date cu caracter personal.

În mod legitim, pentru desfășurarea activității sale, Operatorul prelucrează, următoarele informații: nume, prenume, certificat de naștere, imagini statice sau în mișcare (din timpul activităților educaționale), rezultate evaluări, metode folosite în educarea copilului, unitatea de învațământ/educație, numele părinților, vârsta, adresa, profesia, ocupația, locul de muncă, telefon, e-mail, vârsta precum și orice alte informații relevante pentru activitatea Operatorului.

Datele cu caracter personal ale minorilor şi ale cursanților care au împlinit vârsta de 16 ani sunt utilizate de către GDS Learning Center, asumându-și toate măsurile necesare privind asigurarea confidențialității și securității acestora, în următoarele scopuri: desfășurarea programului educațional, identificarea aptitudinilor copiilor, asigurarea comunicării cu părinții/reprezentanții legali ai minorului, asigurarea pazei, marketing, emiterea de către terţi colaboratori a certificărilor privind abilităţile şi aptitudinile dobândite în timpul procesului de instruire cu sediul în UE şi în Marea Britanie.

Datele cu caracter personal ale părinţilor/reprezentanţilor legali ai minorilor sau ale cursanţilor care au împlinit vârsta de 16 ani sunt utilizate de către GDS Learning Center, asumându-și toate măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității și securității acestora, în următoarele scopuri: asigurarea comunicării, asigurarea pazei, completarea documentelor de absolvire, transmiterea de oferte de marketing.

Datele cu caracter personal pot fi transmise către unități de educație și învățământ sau alte instituții abilitate cu sediul în UE şi în Marea Britanie.

Durata păstrării datelor cu caracter personal se va face conform scopurilor în care au fost colectate dar nu mai mult de 10 ani, excepție făcând eventualele prevederi legale incidente.

Persoanele vizate au următoarele drepturi, ce le garantează controlul asupra datelor cu caracter personal, conform Regulament 679/2016UE:

  • dreptul la informare, actualizare, blocare, opoziție, portare;
  • dreptul de a fi uitat (ștergere), fără a afecta prelucrarea efectuată până la acel moment;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a se adresa justiției sau ANSPDCP;

Solicitările privind protecția datelor cu caracter personal pot fi depuse la secretariatul GDS Learning Center, adresate prin poștă, pe adresa sediu social, Ilfov sau prin e-mail la: adrian.magda[@]gdprservicii.ro, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor.

COD: IA 010

VINO LA CELE MAI MODERNE CURSURI DE LIMBI STRĂINE!

GDS Learning Center încurajează şi susţine dezvoltarea spontaneităţii, a independenţei gândirii, susţine motivaţia creativă şi exprimarea liberă, modernă si elevată.