Modul I: 1 Iulie – 12 Iulie 2024
Modul II: 15 Iulie – 26 Iulie 2024
Modul III: 29 Iulie – 9 August 2024
Modul IV: 12 August – 23 August 2024

KINDER
(nivel preşcolar)
(4-6 ani)

Durată: 60 min
2 şedinţe/săptămână
+ BONUS 1 şedinţă GRATUITĂ
Grupa: 8-10 cursanţi
COST/MODUL: 192 RON

PRESCHOOL and GRADE 1
(clasa pregătitoare și clasa 1)
(6-8 ani)

Durată: 60 min
2 şedinţe/săptămână
+ BONUS 1 şedinţă GRATUITĂ
Grupa: 8-10 cursanţi
COST/MODUL: 220 RON

YLE – STARTERS, MOVERS
(8-12 ANI)
Durată: 90 min
2 şedinţe/săptămână
+ BONUS 1 şedinţă GRATUITĂ
Grupa: 8-10 cursanţi
COST/MODUL: 272 RON

A2: FLYERS + KET
(10 – 12 ani)
Durată: 90 min
2 şedinţe/săptămână
+ BONUS 1 şedinţă GRATUITĂ
Grupa: 8-10 cursanţi
COST/MODUL: 272 RON

B1/B2: PET + FCE
(16 ani +)
Durată: 120 min
1 şedinţă/săptămână
+ BONUS 1 şedinţă GRATUITĂ
Grupa: 8-10 cursanţi
COST/MODUL: 196 RON

C1/C2
18 ani+
Durată: 120 min
1 şedinţă/săptămână
+ BONUS 1 şedinţă GRATUITĂ
Grupa: 8-10 cursanţi
COST/MODUL: 220 RON

Metoda CLIL

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) implică integrarea învățării limbii străine cu predarea conținutului academic în acea limbă. Într-o clasă CLIL, profesorii pot adopta diverse strategii pentru a îmbina învățarea limbii cu subiecte precum științele, matematica sau istoria.

Metodele CLIL includ:

  1. Proiecte de cercetare: Elevii pot realiza proiecte care să implice cercetarea unui subiect într-o limbă străină, dezvoltându-și abilitățile de cercetare și cunoașterea limbii.
  2. Dezbateri și discuții: Elevii pot participa la dezbateri și discuții pe diverse teme, dezvoltându-și astfel abilitățile de comunicare în limba străină.
  3. Lecții interactive: Utilizarea materialelor multimedia și a activităților interactive poate sprijini înțelegerea conținutului și îmbunătăți competențele lingvistice.
  4. Proiecte artistice și creative: Elevii pot crea proiecte artistice sau creative care să îmbine subiectul academic cu expresia artistică, dezvoltând astfel abilitățile lor în ambele domenii.
  5. Vizite de studiu sau excursii: Integrarea activităților de învățare în afara sălilor de clasă, cum ar fi excursiile sau vizitele de studiu, poate oferi oportunități practice de utilizare a limbii străine.

Aceste metode CLIL contribuie la o învățare holistică, abordând atât conținutul academic cât și dezvoltarea abilităților lingvistice.

KINDER – NIVEL PREŞCOLARI (4-6 ani)

MODULE 1

Geography – Planet Earth
2 weeks

Mountains, valleys, volcanoes, rivers and waterfalls – these are only a few examples of the beautiful and amazing things we can see on Earth.

Munti, vai, vulcani, rauri si cascade – acestea sunt doar cateva exemple de lucruri frumoase si minunate pe care le putem vedea pe Pamant.

MODULE 2

Social Skills – Hobbies & Jobs
2 weeks

Hobbies are fun. Jobs can be fun too especially when a hobby becomes a job. We’re going to explore this subject and have some fun while learning.

Pasiunile sunt amuzante. Un loc de munca poate fi amuzant mai ales cand pasiunea devine job. Vom explora acest subiect si ne vom distra in timp ce vom invata.

MODULE 3

Math & Art – Shapes
2 weeks

Creating art using shapes sounds easy. But is it? We’re going to dive into a creative module learning the shapes and trying to produce some interesting and creative projects with them.

Multe animale mananca plante, oamenii mananca plante, dar…ce sunt plantele, cum cresc si de ce le mancam? Sunt toate plantele bune? Vom afla raspunsurile la toate aceste intrebari si vom invata lucruri interesante despre aceste bunatati hranitoare.

MODULE 4

Biology – Plants
2 weeks

Lots of animals eat plants, people eat plants, but…what are plants, how do they grow and why do we eat them? Are all plants good? We’re going to find out the answer to all those questions and learn interesting things about these nutritious goods.

Copiii vor afla mai multe despre meserii, despre responsabilități, abilități și competențe esențiale (în comunitate), pe care le vor denumi în limba engleză. Cu ajutorul jocurilor de rol, vor dobândi cunoștințe despre importanța de a fi responsabil la locul de muncă, vor memora cântece cu tema lecției, în clasă, cu grupa,  vor lucra proiecte și fișe. Metodele de predare și învățare vor fi potrivite (adaptate) vârstei lor.

Plata modulului se va face la momentul înscrierii, pentru fiecare dintre cele optate. Testarea de nivel va fi Gratuită, cu condiţia înscrierii la modul. Materialele de curs vor fi asigurate de către GDS Learning Center

PRESCHOOL and GRADE 1 – CLASA PREGĂTITOARE ŞI CLASA 1 (6-8 ani)

MODULE 1

Geography – Planet Earth
2 weeks

Mountains, valleys, volcanoes, rivers and waterfalls – these are only a few examples of the beautiful and amazing things we can see on Earth.

Munti, vai, vulcani, rauri si cascade – acestea sunt doar cateva exemple de lucruri frumoase si minunate pe care le putem vedea pe Pamant.

MODULE 2

Social Skills – Hobbies & Jobs
2 weeks

Hobbies are fun. Jobs can be fun too especially when a hobby becomes a job. We’re going to explore this subject and have some fun while learning.

Pasiunile sunt amuzante. Un loc de munca poate fi amuzant mai ales cand pasiunea devine job. Vom explora acest subiect si ne vom distra in timp ce vom invata.

MODULE 3

Math & Art – Shapes
2 weeks

Creating art using shapes sounds easy. But is it? We’re going to dive into a creative module learning the shapes and trying to produce some interesting and creative projects with them.

Sa cream arta folosind forme pare usor. Dar este usor? Vom plonja intr-un modul creativ, invatand formele geometrice si incercand sa le folosim pentru a produce proiecte interesante si creative cu ele.

MODULE 4

Biology – Plants
2 weeks

Lots of animals eat plants, people eat plants, but… what are plants, how do they grow and why do we eat them? Are all plants good? We’re going to find out the answer to all those questions and learn interesting things about these nutritious goods.

Multe animale mananca plante, oamenii mananca plante, dar… ce sunt plantele, cum cresc si de ce le mancam? Sunt toate plantele bune? Vom afla raspunsurile la toate aceste intrebari si vom invata lucruri interesante despre aceste bunatati hranitoare.

Plata modulului se va face la momentul înscrierii, pentru fiecare dintre cele optate. Testarea de nivel va fi Gratuită, cu condiţia înscrierii la modul. Materialele de curs vor fi asigurate de către GDS Learning Center

YLE: STARTERS & MOVERS (8-12 ANI)
– digital skills –

MODULE 1

Geography – maps and directions
2 weeks

The map of the world, the map of our town, treasure maps – we’re going to look at different kinds of maps and we’re going to decipher them using cardinal points, directions. Of course, we are going to practice our English language skills to ask and give directions as well.

Harta lumii, harta orasului nostru, harti de comori – ne vom uita la diverse tipuri de harti si le vom descifra folosind punctele cardinale, directii. Bineinteles, vom exersa si competentele de limba engleza pentru a intreba si a da indicatii.

MODULE 2

Music & Music History
2 weeks

Who doesn’t love music? And because music is a big part of our lives, we’re going to look into it: genres, famous artists and composers, musical instruments. We are going to end our course with an excellent project: we make a musical instrument.

Cui nu-i place muzica? Si deoarece muzica ocupa o buna parte din viata noastra, vom afla despre ea: genuri muzicale, artisti faimosi, compozitori, instrumente. Vom termina cursul cu un proiect excelent: facem un instrument muzical.

MODULE 3

Art & Art History
2 weeks

We begin our exploration of the subject looking at different famous painters and their styles. Then we move on to the practical bit – we look at colours and materials used to paint. And we paint. We paint trying to recreate different pictures looking at step-by-step videos.

Vom incepe explorarea acestui subiect uitandu-ne la diversi pictori faimosi si stilul lor. Apoi vom trece la partea practica – ne uitam la culori si materiale folosite pentru a picta. Si pictam. Pictam incercand sa recream diverse imagini uitandu-ne la videoclipuri pas-cu-pas.

MODULE 4

Biology – animals, plants and habitats
2 weeks

A habitat is the home of a plant or animal. We’re going to learn about the different habitats around the worlds and which plants and animals live in each one.

Un habitat este casa unei plante sau a unui animal. Vom invata despre diferite arealuri din jurul  lumii si ce plante si animale traiesc in fiecare dintre ele.

Plata modulului se va face la momentul înscrierii, pentru fiecare dintre cele optate. Testarea de nivel va fi Gratuită, cu condiţia înscrierii la modul. Materialele de curs vor fi asigurate de către GDS Learning Center

A2: FLYERS & KET  (10 – 12 ani)
– digital skills –

MODULE 1

Geography – continents and countries; directions
2 weeks

There are 195 countries in the world and we’re going to find the most interesting ones and talk about them. We’ll work with the cardinal points, we’ll look at the landscapes, and with the help of technology we’ll be able to travel around different countries and continents.

Sunt 195 de tari in lume, iar noi le vom gasi pe cele mai interesante si vom discuta despre ele. Vom lucra cu punctele cardinale, ne uitam la forme de relief, iar cu ajutorul tehnologiei vom putea calatori in jurul tarilor si continentelor.

MODULE 2

Music & Music History
2 weeks

Who doesn’t love music? And because music is a big part of our lives, we’re going to not only read about the lives of different composers, but also find out about different musical instruments and genres. We are going to end our course with an excellent project: we make a musical instrument.

Cui nu-i place muzica? Si deoarece muzica ocupa o buna parte din viata noastra, nu numai ca vom citi despre viata marilor compozitori, dar vom afla invata si despre intrumente si genuri muzicale. Vom termina cursul cu un proiect excelent: facem un instrument muzical.

MODULE 3

Art & Art History
2 weeks

We begin our exploration of the subject with a bit of theory about art – different art periods, famous painters, styles. Then we move on to the practical bit – we look at colours and materials used to paint. And we’ll paint. We’ll try to recreate different pictures looking at step-by-step videos.

Vom incepe explorarea acestui subiect cu putina teorie despre arta – perioadele artistice, pictori faimosi, stiluri. Apoi vom trece la partea practica – ne uitam la culori si materiale folosite pentru a picta. Si pictam. Pictam incercand sa recream diverse imagini uitandu-ne la videoclipuri pas-cu-pas.

MODULE 4

Biology – the environment
2 weeks

In this last module we’re not only going to learn what the environment represents, but also what factors can damage it and how we can protect it.

In ultimul modul nu numai ca vom invata despre ce reprezinta mediul inconjurator, dar si care sunt factorii care il afecteaza si cum il putem proteja.

Plata modulului se va face la momentul înscrierii, pentru fiecare dintre cele optate. Testarea de nivel va fi Gratuită, cu condiţia înscrierii la modul. Materialele de curs vor fi asigurate de către GDS Learning Center

B1/B2: PET + FCE (+ 16 ani)
– digital skills –

MODULE 1

Biology – Medicine
2 weeks

With an interesting look into the world of medical terminology, we’ll examine the language spoken by medical professionals. In this module, we will compare and contrast what a doctor would say versus what someone like Dr. House would say on TV.

Aruncand o privire in lumea termenilor medicali vom examina felul in care medicii vorbesc. In acest model vom compara cum vorbesc doctorii fata de ce spun cei de la TV, ca Dr. House.

MODULE 2

Culture & Social Studies – Mankind’s problems
2 weeks

What are the major effects of deforestation? What is the exhaustion of fossil fuels and how does this affect us globally? In this module, we’ll discuss the major questions surrounding these issues and formulate possible solutions.

Care sunt efectele despaduririi? Ce inseamna epuizarea combustibililor naturali si cum ne afecteaza global? In acest modul vom discuta marile intrebari din jurul acestor problem si vom formula posibile solutii.

MODULE 3

Language – English is complicated
2 weeks

English can be understood through tough thorough thought…or can it? We’ll try to find the answer to this question while having fun with English phrases, words, pronunciation using poems & videos & films.

Limba Engleză poate fi înțeleasă  printr-o gândire aprofundată. Oare? Vom încerca să găsim răspunsul acestei întrebări, în timp ce ne vom distra cu fraze, cuvinte, pronunție, folosind poezii & videoclipuri & filme.

MODULE 4

Biology – Habitats, ecosystems and the food chain
2 weeks

In this module we will learn about species of plants and animals, we will go on a virtual trip through each habitat, we’ll talk about ecosystems and learn about the food chain.

In acest modul vom invata despre specii de plante si animale, vom merge intr-o calatorie virtuala prin fiecare habitat, vom vorbi despre ecosisteme si vom invata despre lantul trofic.

Plata modulului se va face la momentul înscrierii, pentru fiecare dintre cele optate. Testarea de nivel va fi Gratuită, cu condiţia înscrierii la modul. Materialele de curs vor fi asigurate de către GDS Learning Center

C1/C2
– digital skills –

MODULE 1

Biology – Health: illnesses
2 weeks

In the wake of the latest pandemic, in this module, we’ll discuss the health problems humans have had to endure and discuss possible root causes along with any solutions one could implement to either cure or alleviate any symptoms one may have.

Ca urmare a pandemiei, in acest modul vom discuta problemele de sanatate pe care oamenii le indura si vom discuta posibilele cauze ale lor, dar si solutii care ar putea fi implementate pentru a alina simptomele.

MODULE 2

Culture & Social Studies – Mankind’s problems
2 weeks

From the public sector to the government systems of the world, we’ll discuss topics from illiteracy to unemployment. During the course of this module, we’ll discuss, debate, and formulate possible solutions for the major issues we face.

De la sectoarele publice la sistemele guvernamentale ale lumii, vom discuta subiecte precum analfabetism si somaj. In timpul acestui modul vom discuta, dezbate si formula posibile solutii pentru aceste probleme majore cu care ne confruntam.

MODULE 3

Language – English is complicated
2 weeks

English can be understood through tough thorough thought…or can it? We’ll try to find the answer to this question while having fun with English phrases, words, pronunciation.

Limba Engleză poate fi ințeleasă printr-o gândire aprofundată… Oare? Vom încerca să găsim răspunsul acestei întrebări în timp ce ne vom distra cu fraze, cuvinte, pronunție.

MODULE 4

Biology – Habitats, ecosystems and the food chain
2 weeks

In this module we will learn about species of plants and animals, we will go on a virtual trip through each habitat, we’ll talk about ecosystems and learn about the food chain.

In acest modul vom invata despre specii de plante si animale, vom merge intr-o calatorie virtuala prin fiecare habitat, vom vorbi despre ecosisteme si vom invata despre lantul trofic.

Plata modulului se va face la momentul înscrierii, pentru fiecare dintre cele optate. Testarea de nivel va fi Gratuită, cu condiţia înscrierii la modul. Materialele de curs vor fi asigurate de către GDS Learning Center

PACHETE PERSONALIZATE PENTRU ŞEDINŢE INDIVIDUALE

DURATA: 60 min

COST/ŞEDINŢĂ: 95 lei

DURATA: 90 min

COST/ŞEDINŢĂ: 142 lei

DURATA: 120 min

COST/ŞEDINŢĂ: 190 lei

PREGATIRE CAMBRIDGE TOATA VARA + SEDINTE GRATUITE PENTRU FIECARE MODUL

Cambridge folosește diverse metode de predare pentru a dezvolta abilitățile de comunicare și înțelegere a limbii. Iată câteva dintre metodele Cambridge:

  1.  Metoda Comunicativă: Se concentrează pe dezvoltarea abilităților de comunicare prin interacțiunea autentică. Elevii sunt încurajați să folosească limba pentru a rezolva probleme și pentru a comunica efectiv.
  2. Task-Based Learning (TBL): Elevii învață prin realizarea sarcinilor practice care implică utilizarea limbii în contexte reale. Această metodă stimulează aplicarea cunoștințelor lingvistice în situații cotidiene.
  3. Materiale autentice: Cambridge utilizează materiale autentice, precum texte autentice, audio și video, pentru a expune elevii la limbajul real și pentru a-i familiariza cu diversele variante ale limbii.
  4. Evaluarea continuă: Metoda Cambridge implică o evaluare continuă a abilităților de limbă, promovând feedback-ul regulat pentru a sprijini dezvoltarea continuă a elevilor.
  5. Interactivitatea în clasă: Utilizarea tehnologiilor interactive și activităților de grup promovează interacțiunea între elevi și dezvoltarea abilităților de colaborare în limba engleză.

Aceste metode se combină pentru a oferi o abordare comprehensivă și eficientă a învățării limbii engleze în cadrul programelor Cambridge.

PREPARATION – PREGĂTIRE CAMBRIDGE

According to each student’s level, the ones that wish to practice more for the Cambridge exams can do this during our summer school program as well.

In functie de nivelul fiecarui elev, cei care doresc sa exerseze mai mult pentru examenele Cambridge pot face asta in timpul programului nostrum din scoala de vara.

INTENSIVE GRAMMAR – GRAMATICA INTENSIVA

Do you want to enhance and elevate your English grammar knowledge? We offer a simple solution: intensive grammar courses during our summer school program. According to each level, we design the grammar course not only to go through a revision but also to add extra work, giving context to grammar for a better understanding.

Vrei sa iti consolidezi si sa iti ridici nivelul de cunostinte ale gramaticii limbii engleze? Oferim o solutie simpla: cursuri intensive de gramatica in timpul programului scolii de vara. In functie de nivel, vom crea cursurile de gramatica pentru a face o recapitulare dar si pentru a adauga cunostinte, aducand si context pentru o intelegere mai buna a gramaticii.

Plata modulului se va face la momentul înscrierii, pentru fiecare dintre cele optate. Testarea de nivel va fi Gratuită, cu condiţia înscrierii la modul. Materialele de curs vor fi asigurate de către GDS Learning Center